Oddanie

Nora Lina urodziła się z podwójnym marzeniem

Oddanie jest naszym przesłaniem wsparcia i przyczynienia się do poprawy i zwiększenia świadomości na temat cukrzycy typu 1 u dzieci.

Cukrzyca typu 1 występuje wtedy, gdy trzustka produkuje bardzo małą ilość insuliny lub nie produkuje jej wcale. Prowadzi to do wysokiego poziomu cukru we krwi. Nieleczona jest przyczyną wielu powikłań, takich jak choroby serca, udar mózgu, niewydolność nerek, wrzody stóp i uszkodzenia oczu.

Korzystamy z tej wyjątkowej okazji, aby pomagać, dzielić się i pomagać innym dzieciom wychowanym w trudnych warunkach lub urodzonym w krajach słabo rozwiniętych. Dzieci te nie mają dostępu do podstawowej opieki medycznej ani do odpowiednich leków, które pozwoliłyby na uniknięcie dalszych powiązanych ze sobą powikłań zdrowotnych.

Naszym celem jest darowizna i wkład w wysokości 5 procent dochodu z każdego sprzedawanego przez nas produktu. Pomoc ta pozwoli sfinansować wydatki medyczne i opiekę nad ich leczeniem.

Wierzymy, że współczujący i życzliwy świat jest możliwy do pomyślenia, jeśli połączymy siły i zaakceptujemy zmianę.

Jamal & Priscilla

Właściciele Nora Lina