POLITYKA PRYWATNOŚCI

Nora Lina® produkuje i sprzedaje produkty do pielęgnacji włosów, słońca i ciała marki Nora Lina®. Nasze produkty są dostępne do użytku wewnętrznego przez wykwalifikowanych profesjonalistów w dziedzinie urody oraz do sprzedaży bezpośredniej klientom w ponad 80 krajach na całym świecie. W niniejszej polityce powiemy Ci nieco więcej o tym, jakie dane zbieramy i dlaczego.

Nora Lina będzie przetwarzać (gromadzić, przechowywać i wykorzystywać) Twoje dane osobowe w sposób zgodny z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych osobowych (GDPR). Użytkownik musi wiedzieć, że Nora Lina nie prowadzi działalności polegającej na kupnie, sprzedaży lub handlu listami e-mailowymi lub innymi danymi osobowymi ze stronami trzecimi. Poniższa Polityka Prywatności (wraz z Zasadami i Warunkami, Polityką Plików Cookie i innymi dokumentami, o których mowa) wyjaśnia indywidualne wybory, jakich może dokonać użytkownik sklepu internetowego Nora Lina na temat sposobu, w jaki jego dane są gromadzone i określa podstawę, na której będą przetwarzane wszelkie dane osobowe, które Nora Lina gromadzi od użytkownika, lub które użytkownik przekazuje Nora Lina. Jeśli masz pytania dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych lub chciałbyś skorzystać z praw osoby, której dane dotyczą, napisz do nas na adres info@noralina.com.

ZEBRANE INFORMACJE

Na mocy ogólnego rozporządzenia UE w sprawie ochrony danych (PKBR) dane osobowe zdefiniowane jako:

„wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoby, której dotyczą dane”); osoba fizyczna możliwa do zidentyfikowania to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, szczególnie przez powołanie się na identyfikator, taki jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej”.

Dane osobowe, które możemy zebrać od Ciebie obejmują:

– Niezbędne informacje kontaktowe, takie jak nazwisko, adres fizyczny, adres e-mail i numer telefonu

– Informacje dotyczące obsługi klienta, w tym zapytania, komentarze i historia obsługi klienta

– Treści, które dostarczasz

– Informacje, które możemy uzyskać od zewnętrznych dostawców usług analitycznych, takich jak Google Analytics. Dostawcy usług analitycznych, którzy administrują tymi usługami, wykorzystują technologie takie jak pliki cookie, logi serwera WWW i sygnalizatory WWW, aby pomóc nam w analizie korzystania z naszych stron internetowych i aplikacji. Informacje zebrane za pomocą tych środków (w tym adres IP) mogą zostać ujawnione tym dostawcom usług analitycznych i innym odpowiednim stronom trzecim, które wykorzystują te dane, na przykład w celu oceny korzystania ze strony internetowej lub aplikacji. Aby dowiedzieć się więcej o Google Analytics i sposobie rezygnacji z nich, odwiedź http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

– Adres IP

– Cookies

– Informacje o wizycie użytkownika, w tym:

o Uniformalne Lokalizatory Zasobów (URL) strony internetowej, z której użytkownik wszedł na Stronę oraz strony internetowej, na którą użytkownik wszedł po opuszczeniu Strony (wraz z datą i godziną)

o Produkty oglądane lub wyszukiwane

o Czas reakcji na stronę

o Błędy w pobieraniu danych

o Długość wizyty na poszczególnych stronach

o Informacje dotyczące interakcji stron (takie jak przewijanie i klikanie)

– Informacje o użytkowaniu strony internetowej, w tym, ale nie wyłącznie:

o Typ i wersja przeglądarki

o Typ urządzenia

o System operacyjny i platforma

o Ustawienie strefy czasowej

o Informacje dotyczące logowania

o Rodzaje i wersje wtyczek do przeglądarki

Nasze podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych:

– Wykonanie umowy: Może zaistnieć konieczność wykorzystania Państwa danych w celu wykonania naszych zobowiązań wynikających z umowy z Państwem lub w działaniach związanych z zawarciem umowy z Państwem. Na przykład, możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe w celu świadczenia usług, dostarczania produktów lub informacji, o które Państwo od nas poproszą.

– Zgodność z naszymi zobowiązaniami prawnymi: Istnieje możliwość, że będziemy musieli przetwarzać lub przechowywać Państwa dane w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych. Na przykład, firma Moneybookers może być zmuszona do przechowywania informacji o zakupach dokonanych online w celu zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi opodatkowania i prowadzenia dokumentacji.

– Dążenie do realizacji naszych legalnych interesów: Z wyjątkiem sytuacji, w których jest to zabronione przez Państwa interesy, możemy wykorzystywać Państwa dane w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów, takich jak aktualizacja i ulepszanie naszej witryny internetowej lub naszych produktów. Możemy mieć inne uzasadnione interesy, o których wyjaśnimy Państwu w razie potrzeby.

– Zgoda: W ograniczonych okolicznościach, na przykład w przypadku zapisania się do otrzymywania od nas newslettera, możemy zwrócić się do Państwa o zgodę na przetwarzanie lub przechowywanie Państwa danych. W takich okolicznościach będą Państwo musieli wyrazić zgodę na proaktywne przetwarzanie przez nas danych, a mechanizm wycofania Państwa zgody jest określony poniżej. Zgodę można w każdej chwili wycofać, wysyłając e-mail z prośbą o jej wycofanie na adres info@noralina.com.

Nora Lina nie będzie gromadzić żadnych danych specjalnej kategorii lub danych wrażliwych, w tym danych dotyczących:

– Wyścigu .

– Pochodzenie etniczne

– Opinie polityczne

– Przekonania religijne

– Przekonania filozoficzne

– Członkostwo w związkach zawodowych

– Dane genetyczne

– Dane biometryczne

– Dane dotyczące zdrowia

– Dane dotyczące życia seksualnego danej osoby fizycznej

– Orientacja seksualna

– Inne

COOKIES

Aby zaoferować i zapewnić indywidualną i osobistą obsługę za pośrednictwem sklepu internetowego Nora Lina, Nora Lina może używać plików cookie do przechowywania i pomocy w śledzeniu informacji o użytkownikach.

Plik cookie jest małym plikiem tekstowym wysyłanym do urządzenia użytkownika, którego Nora Lina używa do przechowywania ograniczonych informacji o korzystaniu przez użytkownika ze strony internetowej. Nora Lina używa ciasteczek w celu zapewnienia użytkownikowi pewnej funkcjonalności i personalizacji zawartości strony. Bez plików cookie funkcja ta byłaby niedostępna. Szczegółowe informacje na temat używanych plików cookie oraz celów, dla których Nora Lina używa ich, można znaleźć w naszej Polityce Cookie https://www.noralina.com/about/cookies/.

JAK NORA LINA WYKORZYSTUJE INFORMACJE

Gromadzone przez nas dane osobowe mogą być wykorzystywane do następujących celów

– Świadczenie usług wymaganych przez naszych użytkowników

– Wysyłanie informacji promocyjnych

– Reagowanie na zapytania obsługi klienta

– Prowadzenie badań i analiz związanych z naszą działalnością

– Umieszczanie Twoich treści na stronie i naszych stronach mediów społecznościowych, za Twoją zgodą

– Dostosowywanie wizyt naszych użytkowników na naszych stronach internetowych

– Dostarczanie treści dostosowanych do zainteresowań naszych użytkowników

Nora Lina może również być zmuszona do ujawnienia danych osobowych w odpowiedzi na wnioski prawne, na przykład nakazy sądowe lub konkretne wnioski organów ścigania. W takich okolicznościach możliwe do zidentyfikowania osoby, których dane dotyczą, zostaną powiadomione o ujawnieniu.

W jakich okolicznościach Nora Lina będzie się ze mną kontaktować?

Naszym celem jest nieingerencja i zobowiązujemy się nie zadawać nieistotnych i niepotrzebnych pytań. Ponadto, podane przez Państwa informacje będą podlegały rygorystycznym środkom i procedurom minimalizującym ryzyko nieautoryzowanego dostępu lub ujawnienia.

Czy mogę dowiedzieć się, jakie dane osobowe posiada o mnie organizacja?

Nora Lina, na Twoją prośbę, może potwierdzić, jakie informacje o Tobie posiadamy i jak są one przetwarzane. Jeśli Nora Lina przechowuje dane osobowe dotyczące użytkownika, można poprosić o następujące informacje:

– Tożsamość i dane kontaktowe osoby lub organizacji, która określiła sposób i powód przetwarzania Twoich danych. W niektórych przypadkach będzie to przedstawiciel w UE.

– Dane kontaktowe inspektora ochrony danych, w stosownych przypadkach.

– Cel przetwarzania, jak również podstawa prawna przetwarzania.

– Jeżeli przetwarzanie opiera się na uzasadnionych interesach Nora Lina lub strony trzeciej, należy poinformować o tych interesach.

– Kategorie danych osobowych gromadzonych, przechowywanych i przetwarzanych.

– Odbiorca (odbiorcy) lub kategorie odbiorców, którym dane są/będą ujawniane.

– Jeżeli zamierzamy przekazać dane osobowe do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej, informacje o tym, w jaki sposób zapewniamy bezpieczeństwo tych danych. UE zatwierdziła przesyłanie danych osobowych do niektórych krajów, ponieważ spełniają one minimalne standardy ochrony danych. W innych przypadkach zapewnimy podjęcie określonych środków w celu zabezpieczenia informacji o użytkowniku.

– Jak długo dane te będą przechowywane.

– Szczegóły dotyczące Państwa praw do poprawiania, usuwania, ograniczania lub sprzeciwiania się takiemu przetwarzaniu danych.

– Informacje na temat prawa do wycofania zgody w dowolnym momencie.
– Jak złożyć skargę do organu nadzorczego.
– Czy udostępnienie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy też koniecznym do zawarcia umowy, a także czy są Państwo zobowiązani do podania danych osobowych i jakie są ewentualne konsekwencje ich niedostarczenia.
– Źródło danych osobowych, jeżeli nie zostały one zebrane bezpośrednio od Państwa.
– Wszelkie szczegóły i informacje dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji, takie jak profilowanie, oraz wszelkie istotne informacje na temat logiki tego procesu, a także znaczenie i oczekiwane konsekwencje takiego przetwarzania.
Jakich form identyfikacji będę potrzebował, aby uzyskać dostęp do tych danych?
W celu przetworzenia wniosku poprosimy Cię o podanie dwóch ważnych form identyfikacji dla celów weryfikacji. Nora Lina akceptuje następujące rodzaje identyfikatorów:
Paszport, prawo jazdy, akt urodzenia, rachunek za media (z ostatnich trzech miesięcy)
Ujawnianie informacji
Możemy przekazać dane użytkownika zewnętrznym usługodawcom, z którymi Nora Lina zawarła umowę w trakcie kontaktów z użytkownikiem. Osoby trzecie, którym możemy udostępnić dane użytkownika, są zobowiązane do bezpiecznego przechowywania jego danych i wykorzystywania ich wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych przez nie w naszym imieniu. Jeżeli nie będą już potrzebowały Twoich danych do realizacji tej usługi, będą dysponowały Twoimi danymi zgodnie z procedurami Nora Lina. Jeżeli będziemy chcieli przekazać dane osobowe użytkownika osobom trzecim, zrobimy to tylko z zastrzeżeniem jednej lub więcej baz przetwarzania danych opisanych powyżej. Następujące osoby trzecie mogą otrzymywać dane użytkownika w ramach naszych działań związanych z przetwarzaniem danych, jak określono poniżej:
Kraje trzecie (spoza UE)/organizacje międzynarodowe
Odzyskaj kopię obowiązujących tu zabezpieczeń:
Magento (strona CMS)
https://magento.com/gdpr
Rackspace (hosting strony internetowej)
https://www.rackspace.com/gdpr
Facebook (reklamy)
https://www.facebook.com/business/gdpr
Google Adwords (reklamy)
https://adwords.googleblog.com/2018/03/changes-to-our-ad-policies-to-comply-with-the-GDPR.html
Google Analytics (narzędzie analityczne)
https://privacy.google.com/businesses/compliance/#?modal_active=none
Bing (reklamy)
https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/privacy-and-data-protection-policies

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

W każdym momencie, gdy posiadamy lub przetwarzamy Twoje dane, Ty, osoba, której dane dotyczą, masz następujące prawa:

– Prawo dostępu do danych – masz prawo zażądać kopii informacji, które posiadamy na Twój temat.

– Prawo do sprostowania – masz prawo do sprostowania niedokładnych lub niekompletnych danych, które posiadamy na Twój temat.

– Prawo do bycia zapomnianym – w pewnych okolicznościach możesz poprosić o usunięcie danych, które posiadamy na Twój temat, z naszych rejestrów.

– Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – w pewnych okolicznościach użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

– Prawo do przenoszenia danych – użytkownik ma prawo do przeniesienia danych, które przechowujemy na jego temat, do innej organizacji.

– Prawo do sprzeciwu – użytkownik ma prawo do sprzeciwu wobec niektórych rodzajów przetwarzania danych, takich jak marketing bezpośredni.

– Prawo do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania – użytkownik ma również prawo do podlegania skutkom prawnym zautomatyzowanego przetwarzania lub profilowania.

– Prawo do kontroli sądowej: w mało prawdopodobnym przypadku, gdy Nora Lina odrzuci wniosek użytkownika na podstawie prawa dostępu, przedstawimy użytkownikowi powód. Użytkownik ma prawo do złożenia skargi, jak przedstawiono poniżej.

Wszystkie powyższe wnioski zostaną przekazane w przypadku, gdy w przetwarzanie Twoich danych będzie zaangażowana strona trzecia.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dołożymy wszelkich starań, aby Twoje informacje były dokładne i aktualne i nie były przechowywane dłużej niż jest to konieczne. Nora Lina jest zobowiązana do przechowywania informacji zgodnie z prawem, takich jak informacje potrzebne do celów podatku dochodowego i audytu. Czas przechowywania niektórych rodzajów danych osobowych może być również regulowany przez szczególne wymagania sektora biznesowego i uzgodnione praktyki. Dane osobowe mogą być przechowywane dodatkowo do tych okresów w zależności od indywidualnych potrzeb biznesowych. Ponadto, Nora Lina będzie przechowywała dane osobowe tak długo, jak długo będziemy mieli uzasadnioną potrzebę biznesową, na przykład tak długo, jak długo aktywne jest konto użytkownika. W przypadku, gdy nie mamy obowiązku przechowywania danych użytkownika, usuniemy je, anonimizujemy lub, w przypadku, gdy usunięcie lub anonimizacja nie są możliwe, bezpiecznie odizolujemy dane użytkownika w miejscu, do którego nie ma dostępu w celu ich przetwarzania.

REKLAMACJE

Jeżeli użytkownik chce złożyć skargę dotyczącą sposobu, w jaki Nora Lina przetwarza jego dane, lub sposobu, w jaki jego roszczenie zostało rozpatrzone, ma prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzorczego i inspektora ochrony danych osobowych Nora Lina.

Szczegóły dotyczące każdego z tych kontaktów są następujące:

Dane kontaktowe organu nadzorczego

Inspektor ochrony danych (AP)

Nazwa kontaktowa:

Autoriteit Persoonsgegevens,

Postbus 93374,

2509 AJ Den Haag

Holandia

Telefon: +31 (0)88 – 1805 250

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Nazwa kontaktowa:

Nora Lina

Claus sluterweg 55

2012 WN Haarlem

Holandia

Telefon: +31 (0)6 33 60 96 00

info@noralina.com